top of page

OVER MIJ

Ik leef in de stad waar ik ben geboren: Den Haag. Ik zoek graag en vaak de kust op. De ruimte en de weidsheid van de zee geven mij steeds nieuwe energie en inspiratie. Alles wat leeft onder haar oppervlak doet me denken aan de diepte van mens zijn. Dat er onder de soms kalme, soms woelige deining van ons dagbestaan een onzichtbare wereld schuilgaat van ervaringen, gevoelens; herinneringen en verlangens.

 

Na mijn studie psychologie in 1988 in Leiden te hebben afgerond, heb ik mij op drie verschillende gebieden verder ontwikkeld en gespecialiseerd.

Foto Jan medio 2020.jpg

  • Vanaf 1989 verdiep ik me voortdurend in diverse psychologische stromingen op het gebied van de persoonlijke – en bewustzijnsontwikkeling. Na afronding van een Gestalttherapie-training in 1993 ben ik voor wat betreft mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling veel verschillende trainingen en cursussen blijven volgen, onder andere op het gebied van familie- en organisatieopstellingen, psychosynthese en mindfulness, maar ook op het terrein van lichaamsgerichte therapie. Vanaf 1994 heb ik veel ervaring opgedaan met name in het begeleiden van persoonlijke ontwikkelings- en intervisiegroepen.

  • Sinds 1992 heb ik in verschillende functies en bij verschillende organisaties gewerkt binnen de gehandicaptenzorg (met name binnen de sector communicatieve – en meervoudige beperkingen). Ik heb me daar sinds 2001 gespecialiseerd in werken op het grensvlak van inhoud en wet- en regelgeving (AWBZ nu ZVW en WLZ) tegen de achtergrond van de ICF (Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren / WHO).

  • Na 2000 ben ik mij verder gaan ontwikkelen op het gebied van organisatie en leiderschap. In 1996 heb ik een post-HBO opleiding management, organisatie en marketing afgerond. Van 2007 tot 2014 was ik als mede-ontwikkelaar en co-trainer betrokken bij het leadership development programma: Growing Authenticity and Delivering Results. Dit Engelstalige programma richtte zich op de persoonlijke ontwikkeling van ervaren leidinggevenden.

Ik voel me geworteld, niet alleen in de verschillende leer- en werkervaringen, die ik in mijn leven mocht opdoen, maar ook in mijn persoonlijke ervaringen als mens, als echtgenoot en als vader van 2 zonen (1995 en 1998). Sinds 2006 werk ik naast mijn part-time baan in de gehandicaptenzorg in mijn adviespraktijk voor psychologische consultatie, persoonlijk advies en begeleiding.

bottom of page