PRAKTISCHE INFORMATIE

Aanmelding en omgang met persoonsgegevens

Je kunt je aanmelden voor coaching of consultatie via het contactformulier op de site, door me een mail te sturen of door me te bellen. Daarin geef je kort aan wat je vraag is, of de reden van je contactname. Als we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek zal ik je vragen om me via de mail iets meer te vertellen over de achtergrond van je vraag of je persoonlijke levenssituatie. Tevens zal ik je vragen om deze informatie op mijn site te lezen en me in het volgende mailcontact te laten weten of je akkoord gaat met de hier geschetste werkwijze.

 • Inhoudelijke berichten zal ik printen en vervolgens verwijderen. Informatie op papier bewaar ik als achtergrondinformatie bij het coachings- of consultatieproces in een dossier, dat ik bewaar in een afgesloten ruimte.

 • Zonder je toestemming zal ik op geen enkele manier de informatie en gegevens die je me geeft delen met anderen.

 • Mijn diensten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Geen enkele zorgverzekeraar zal dan ook informatie van mij (kunnen) krijgen over eventuele persoonlijke problematiek en je daarmee samenhangende persoonlijke ontwikkeling. In geval van arbeidsgerelateerde problematiek worden kosten doorgaans wel vergoed door de werkgever. Mocht een offerte voor een derde (betalende) partij nodig zijn, dan zal ik die altijd in overleg met jou samenstellen en delen met die partij.

 • De resultaten van het coachings- of consultatietraject zullen op geen enkele manier met derden worden gedeeld. Je bepaalt volledig zelf wat je met wie daarover wilt delen en hoe je die informatie wilt gebruiken.

 • Facturen worden via de mail verstuurd. Mocht je die liever via de post krijgen dan kun je dat aangeven. Eventuele facturen naar de werkgever worden verstuurd conform de vigerende procedure. Facturen bewaar ik op papier en als digitaal document op mijn eigen computer t.b.v. mijn bedrijfsadministratie.

 
Tarieven
 • Individuele psychologische consultatie op basis van 80 euro per uur (vrijgesteld van BTW). Beeldbelsessies en wandelcoaching op basis van 60 euro per uur

 • Groepstraining en -coaching op basis van 125 euro per uur (ex BTW 21%). Dit is voor minimaal 3 en maximaal 6 personen.

 • Voor non-profit en kleine profit bedrijven geldt een tarief van 125 euro per uur voor individuele coaching en 175 euro per uur voor groepstraining en -coaching (ex BTW 21 %).

 • Voor grote profit bedrijven geldt een tarief van 150 euro per uur voor individuele coaching en 200 euro per uur voor groepstraining en -coaching (ex BTW 21%).

 • Voor afspraken ’s avonds en op zaterdag geldt een toeslag van 20%.

 • Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd moeten wel worden betaald, maar kunnen binnen 2 weken kosteloos worden ingehaald.

Agenda
 • Sinds medio 2020 werk ik samen met coach en trainer Ynze Alkema ( www.dereisvandeman.nl ). Samen hebben we de mannentraining: Mijn koers, Mijn kracht, In verbinding ontwikkeld.

 • De training "Versterken en verdiepen van leiderschap", die ik samen met coach en trainer Mieke Verhagen ( www.insento.nl ) heb ontwikkeld, wordt alleen nog op verzoek aangeboden.