COACHING
PSYCHOLOGISCHE CONSULTATIE & ADVIES
WERKWIJZE

Ik gebruik zowel mijn expertise en mijn vaardigheden, als mijn intuitie en ervaring in het coachings- of consultatieproces. Ik doe dat op basis van kennis van zaken, een brede en gedegen opleiding en training en oprecht en respectvol intermenselijk contact.

COACHING EN PSYCHOLOGISCHE CONSULTATIE

 

Na mijn studie psychologie ontdekte ik dat buiten de reguliere psychologie manieren van werken aan persoonlijke groei zijn en worden ontwikkeld, die gebaseerd zijn op ervaringsgerichte kennis en pragmatische inzichten. Ik ervoer dat veel van die werkwijzen goed en krachtig werken en aanvullend kunnen zijn in persoonlijke ontwikkelings- en coachingstrajecten. 

 

CONSULTATIE ICF

 

De Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF) is een gestandaardiseerd begrippenapparaat voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen, die daarin kunnen optreden.

Het menselijk functioneren wordt gezien als een wisselwerking, tussen iemands mogelijkheden en beperkingen enerzijds en de externe en persoonlijke factoren anderzijds.

 
 

© 2019 Buitenhek advies praktijk