COACHING
PSYCHOLOGISCHE CONSULTATIE & ADVIES
WERKWIJZE

Ik gebruik zowel mijn expertise en mijn vaardigheden, als mijn intuitie en ervaring in het coachings- of consultatieproces. Ik doe dat op basis van kennis van zaken, een brede en gedegen opleiding en training en oprecht en respectvol intermenselijk contact.

COACHING EN PSYCHOLOGISCHE CONSULTATIE

 

Na mijn studie psychologie ontdekte ik dat buiten de reguliere psychologie manieren van werken aan persoonlijke groei zijn en worden ontwikkeld, die gebaseerd zijn op ervaringsgerichte kennis en pragmatische inzichten. Ik ervoer dat veel van die werkwijzen goed en krachtig werken en aanvullend kunnen zijn in persoonlijke ontwikkelings- en coachingstrajecten. 

 

CONSULTATIE ICF

 

De Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF) is een gestandaardiseerd begrippenapparaat voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen, die daarin kunnen optreden.

Het menselijk functioneren wordt gezien als een wisselwerking, tussen iemands mogelijkheden en beperkingen enerzijds en de externe en persoonlijke factoren anderzijds.

 

WAT IK JE KAN BIEDEN

  • Individuele coaching met betrekking tot je persoonlijke ontwikkeling, werk en levensloop, communicatie en relaties met personen en / of groepen.

  • Groepscoaching / intervisie met betrekking tot werkgerelateerde vragen.

  • Psychologische consultatie en advies met betrekking tot omgaan met lastige gevoelens en / of gedachten en / of psychische klachten samenhangend met bijvoorbeeld relatieproblematiek, hardnekkige gedragspatronen of werk- of studiemoeilijkheden.

Mijn werkwijze is geworteld in de traditie van de humanistische psychologie, waarin ik samen met jou diepgaand onderzoek wat je bezighoudt en wat je wilt bereiken.

Ik streef ernaar dat je na een sessie je dagbestaan kunt ingaan met een nieuw perspectief, waarmee je op basis van nieuwe inzichten concrete en haalbare stappen kunt zetten.

  • Voor instellingen en organisaties binnen de gezondheidszorg: consultatie en advies met betrekking tot de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF / WHO).

LOCATIE EN CONTACT

Drs. J.E. Buitenhek
Geestbrugkade 35

2281 CX Rijswijk

Tel: +31-(0)6-21626852

 

© 2019 Buitenhek advies praktijk